Tìm kiếm:
 
 
Tin nóng
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Những chính sách có hiệu lực từ tháng 4

Thông báo tuyển dụng nhân sự tiếng Trung

Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 3/2019

Loạt chính sách mới có hiệu lực từ tháng 2/2019

Chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 1/2019
 
Hỗ trợ trực tuyến
Thông tin cần biết
Thời tiết
Giá vàng
Tỷ giá ngoại tệ
Chứng khoán
Hình ảnh hoạt động
0043
0042
0041
0040
0039
0038
0037
0036
0034
0035
hinh 8
hinh 9
hinh 10
hinh 7
hinh 6
hinh 5
hinh 4
hinh 3
hinh 2
hinh
013
012
Thống kê truy cập
Visitor: 589.564
Online: 13
 
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

Tải về toàn bộ văn bản dưới đây


1.      Quyết định triệu tập Đại hội năm 2014

2.      Thông báo ĐHCĐ năm 2014

3.      Chương trình ĐHCĐ năm 2014

4.      Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2013 và phương hướng nhiệm vụ năm 2014.

      Báo cáo tài chính năm 2013 đã được Kiểm toán

      Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2013,

5.      Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị

6.      Tờ trình trích lập các quỹ phân phối Lợi nhuận và chia cổ tức năm 2013. Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán năm 2014

        Tờ trình phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ công ty năm 2014

7.      Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát

8.      Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2013, kế hoạch thù lao của HĐQT, BKS năm 2014

9.     Danh sách Cổ đông chốt đến ngày 31/03/2014

10.  Quy chế làm việc của Đại hội năm 2014

11.  Phiếu Đăng ký tham dự ĐHCĐ năm 2014

12.  Giấy ủy quyền tham dự ĐHCĐ năm 2014

 
VIDEO CLIP
Thành tích
Giấy chứng nhận
Giải thưởng Thi đua
Tập thể Xuất sắc 2006
Doanh nghiệp trẻ 2009
Giải thưởng Ngọn Hải đăng 2009
Bằng khen BCH Đảng bộ
Ngọn hải đăng 2007
Cúp Doanh nhân tâm tài
Giải thưởng hội nhập & phát triển
Ngọn hải đăng 2009
Đối tác
Vietsovpetro
Seadrill
Vietinbank
PTSC
Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn
Oil & Gas Production Enterprise
Jet Drill
Petro Vietnam Low Pressure Gas JSC
Cty thiet web
Petrovietnam Exploration Production Corporation
 
 
thiet ke web thiet ke web hcm thiet ke web vung tau thiet ke web gia vang hoa dat hoa dat son nuoc son nuoc noi that binh sua tre em san xuat moc khoa may ao thun