Tìm kiếm:
 
 
Tin nóng
Getraco tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thương mại Tổng hợp tỉnh BR-VT

Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Tổng hợp tỉnh BR-VT

Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thương mại Tổng hợp tỉnh BR-VT
 
Hỗ trợ trực tuyến
Thông tin cần biết
Thời tiết
Giá vàng
Tỷ giá ngoại tệ
Chứng khoán
Hình ảnh hoạt động
0043
0042
0041
0040
0039
0038
0037
0036
0034
0035
hinh 8
hinh 9
hinh 10
hinh 7
hinh 6
hinh 5
hinh 4
hinh 3
hinh 2
hinh
013
012
Thống kê truy cập
Visitor: 918.096
Online: 4
 
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Công ty CP Thương mại Tổng hợp (Getraco) trân trọng gửi tới Quý cổ đông bộ tài liệu ĐHCĐ năm 2018. Quý Cổ đông vui lòng bấm vào đường link của từng file để xem nội dung.


1. Quyết định triệu tập ĐHCĐ năm 2018

2. Thư mời họp ĐHCĐ năm 2018

3. Quy chế làm việc của ĐHCĐ năm 2018

4. Chương trình ĐHCĐ năm 2018

5. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018

6. Báo cáo công tác quản lý của HĐQT năm 2017 và phương hướng kế hoạch năm 2018

7. Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán

8. Tờ trình v/v phân bổ lợi nhuận và chia cổ tức năm 2017. Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán năm 2018.

9. Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ của BKS năm 2017, kế hoạch và nhiệm vụ của BKS năm 2018

10. Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch năm 2018

11. Danh sách Cổ đông chốt đến ngày 31/03/2018

12. Phiếu Đăng ký tham dự ĐHCĐ năm 2018

13. Giấy ủy quyền tham dự ĐHCĐ năm 2018

 

 
VIDEO CLIP
Thành tích
Giấy chứng nhận
Giải thưởng Thi đua
Tập thể Xuất sắc 2006
Doanh nghiệp trẻ 2009
Giải thưởng Ngọn Hải đăng 2009
Bằng khen BCH Đảng bộ
Ngọn hải đăng 2007
Cúp Doanh nhân tâm tài
Giải thưởng hội nhập & phát triển
Ngọn hải đăng 2009
Đối tác
Vietsovpetro
Seadrill
Vietinbank
PTSC
Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn
Oil & Gas Production Enterprise
Jet Drill
Petro Vietnam Low Pressure Gas JSC
Cty thiet web
Petrovietnam Exploration Production Corporation
 
 
thiet ke web thiet ke web hcm thiet ke web vung tau thiet ke web gia vang hoa dat hoa dat son nuoc son nuoc noi that binh sua tre em san xuat moc khoa may ao thun