Tìm kiếm:
 
 
Tin nóng
Getraco tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thương mại Tổng hợp tỉnh BR-VT

Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Tổng hợp tỉnh BR-VT

Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thương mại Tổng hợp tỉnh BR-VT
 
Hỗ trợ trực tuyến
Thông tin cần biết
Thời tiết
Giá vàng
Tỷ giá ngoại tệ
Chứng khoán
Hình ảnh hoạt động
0043
0042
0041
0040
0039
0038
0037
0036
0034
0035
hinh 8
hinh 9
hinh 10
hinh 7
hinh 6
hinh 5
hinh 4
hinh 3
hinh 2
hinh
013
012
Thống kê truy cập
Visitor: 918.134
Online: 7
 
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

Tải về các tài liệu ĐHCĐ năm 2015 dưới đây:


1.  Quyết định triệu tập ĐHCĐ năm 2015

2.  Thông báo điều chỉnh thời gian tổ chức ĐHCĐ năm 2015. Thư mời họp ĐHCĐ năm 2015

3.  Quy chế làm việc của ĐHCĐ năm 2015

4.  Chương trình ĐHCĐ năm 2015

5.  Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2014, kết quả SXKD 5 năm 2010-2014; kế hoạch năm 2015 và 5 năm 2015-2019.

6.  Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014 và nhiệm kỳ 2010-2014, phương hướng nhiệm vụ năm 2015 và nhiệm kỳ 2015-2019.

7. Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán  

8.  Tờ trình v/v phân bổ lợi nhuận và chia cổ tức năm 2014. Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán năm 2015.

9.  Báo cáo về việc thực hiện tăng vốn điều lệ công ty

10.   Báo cáo hoạt động của BKS năm 2014 và nhiệm kỳ 2010-2014, kế hoạch năm 2015.

11.   Báo cáo tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2014 và kế hoạch năm 2015

12.   Danh sách Cổ đông chốt đến ngày 31/03/2015

13.   Phiếu Đăng ký tham dự ĐHCĐ năm 2015

14.   Giấy ủy quyền tham dự ĐHCĐ năm 2015

15.   Quy chế bầu cử

16.   Thông báo v/v đề cử, ứng cử bầu vào HĐQT, BKS năm 2015

17.   Mẫu đơn đề cử, ứng cử TV HĐQT, BKS, Sơ yếu lý lịch

18.   Tờ trình đề xuất bầu TVHĐQT, BKS; Danh sách trích ngang đề cử nhân sự HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015-2019

19.  Tờ trình về việc đề nghị Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ công ty

 
VIDEO CLIP
Thành tích
Giấy chứng nhận
Giải thưởng Thi đua
Tập thể Xuất sắc 2006
Doanh nghiệp trẻ 2009
Giải thưởng Ngọn Hải đăng 2009
Bằng khen BCH Đảng bộ
Ngọn hải đăng 2007
Cúp Doanh nhân tâm tài
Giải thưởng hội nhập & phát triển
Ngọn hải đăng 2009
Đối tác
Vietsovpetro
Seadrill
Vietinbank
PTSC
Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn
Oil & Gas Production Enterprise
Jet Drill
Petro Vietnam Low Pressure Gas JSC
Cty thiet web
Petrovietnam Exploration Production Corporation
 
 
thiet ke web thiet ke web hcm thiet ke web vung tau thiet ke web gia vang hoa dat hoa dat son nuoc son nuoc noi that binh sua tre em san xuat moc khoa may ao thun