Tìm kiếm:
 
 
Tin nóng
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 2/2024

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 1/2024

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10-2023

Thông báo về lộ trình trả tiền cổ tức cho các quí cổ đông công ty
 
Hỗ trợ trực tuyến
Thông tin cần biết
Thời tiết
Giá vàng
Tỷ giá ngoại tệ
Chứng khoán
Hình ảnh hoạt động
0043
0042
0041
0040
0039
0038
0037
0036
0034
0035
hinh 8
hinh 9
hinh 10
hinh 7
hinh 6
hinh 5
hinh 4
hinh 3
hinh 2
hinh
013
012
Thống kê truy cập
Visitor: 1.258.110
Online: 10
 
Năm 2024
Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty Cổ phần Thương mại Tổng hợp tỉnh BR-VT (Getraco) trân trọng gửi tới Quý cổ đông Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 diễn ra ngày 09/5/2024.
 Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (24-04-2024)
Năm 2023
Thông báo về lộ trình trả tiền cổ tức cho các quí cổ đông công ty
Công ty CP Thương mại Tổng hợp tỉnh BR-VT (Getraco) trân trọng thông báo về lộ trình trả tiền cổ tức cho các quí cổ đông công ty
 Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (12-05-2023)
 Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (05-04-2023)
Năm 2022
Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Công ty Cổ phần Thương mại Tổng hợp tỉnh BR-VT (Getraco) trân trọng gửi tới Quý cổ đông Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 diễn ra ngày 20/05/2022
 Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (06-05-2022)
Năm 2021
Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thương mại Tổng hợp tỉnh BR-VT
Công ty Cổ phần Thương mại Tổng hợp tỉnh BR-VT (Getraco) trân trọng gửi tới Quý cổ đông Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thương mại Tổng hợp tỉnh BR-VT đã được thông qua tại ĐHCĐ diễn ra ngày 02/11/2021
 Getraco thông báo về việc tạm hoãn ĐHCĐ thường niên năm 2021 (15-06-2021)
 Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (07-06-2021)
Năm 2020
Biên bản và Nghị quyết HĐQT về việc bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2020-2024
Biên bản và Nghị quyết HĐQT về việc bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2020-2024.
 Biên bản & Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (25-05-2020)
 Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (29-04-2020)
Năm 2019
Biên bản & Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Công ty Cổ phần Thương mại Tổng hợp tỉnh BR-VT (Getraco) trân trọng gửi tới Quý cổ đông Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 diễn ra ngày 10/5/2019.
 Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (25-04-2019)
Năm 2018
Biên bản & Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018
Công ty Cổ phần Thương mại Tổng hợp tỉnh BR-VT (Getraco) trân trọng gửi tới Quý cổ đông Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 diễn ra ngày 27/4/2018.
 Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (13-04-2018)
Năm 2017
Biên bản & Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2017
Công ty Cổ phần Thương mại Tổng hợp (Getraco) trân trọng gửi tới Quý cổ đông Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 diễn ra ngày 22/4/2017.
 Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 (07-04-2017)
Năm 2016
Kết quả Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
Công ty CP Thương mại Tổng hợp tỉnh BR-VT (Getraco) trân trọng gửi tới Quý cổ đông Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 diễn ra ngày 24/3/2016.
 Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 (14-03-2016)
Năm 2015
Kết quả Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
Công ty CP Thương mại Tổng hợp tỉnh BR-VT (Getraco) trân trọng gửi tới Quý cổ đông Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 diễn ra ngày 08/4/2015 vừa qua.
 Thông báo về việc điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 (01-04-2015)
 Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 (18-03-2015)
Năm 2014
Thông báo: Giãn thời gian chi cổ tức đợt 1 năm 2013
 Báo cáo tài chính (đã kiểm toán lại ngày 12/05/2014) (22-05-2014)
 Kết quả Đại hội Cổ đông thường niên năm 2014 (06-05-2014)
 Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 (31-03-2014)
Năm 2013
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty CP Thương mại Tổng hợp tỉnh BR-VT
 Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 (25-03-2013)
Điều lệ công ty
Điều lệ công ty
Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Thương mại Tổng hợp
Năm 2012
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012
Tài liệu của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012:
Năm 2011
Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2011 - Cty Getraco Vũng Tàu
Đại hội đồng Cổ đông ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, tập thể CB-CNV Công ty đã vượt qua khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2010.
 Quy chế làm việc (15-04-2011)
 Phiếu đăng ký tham dự DH (15-04-2011)
 GIấy ủy quyền đại hội cổ đông 2011 (15-04-2011)
Năm 2010
Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên lần thứ 6
 Quyết định triệu tập Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2010 (lần thứ 6) (06-05-2011)
 Phiếu đề cử (Ứng cử) (29-04-2011)
 Đăng ký tham dự đại hội đồng cổ đông Tthường niên lần 6 Năm 2010 của Công ty Cổ phần Thương mại Tổng hợp tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (29-04-2011)
Năm 2009
Nghị quyết Đại hội cổ đông 2009
 BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2009 VÀ NHIỆM KỲ 2004-2009 (18-01-2011)
 BÁO CÁO KẾT QUẢ SXKD NĂM 2009 - NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NĂM 2010 (18-01-2011)
 BÁO CÁO CÔNG TÁC QUẢN LÝ CỦA HĐQT NĂM 2009 VÀ TỔNG KẾT NHIỆM KỲ 2004-2009 (18-01-2011)
 
VIDEO CLIP
Thành tích
Giấy chứng nhận
Giải thưởng Thi đua
Tập thể Xuất sắc 2006
Doanh nghiệp trẻ 2009
Giải thưởng Ngọn Hải đăng 2009
Bằng khen BCH Đảng bộ
Ngọn hải đăng 2007
Cúp Doanh nhân tâm tài
Giải thưởng hội nhập & phát triển
Ngọn hải đăng 2009
Đối tác
Vietsovpetro
Seadrill
Vietinbank
PTSC
Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn
Oil & Gas Production Enterprise
Jet Drill
Petro Vietnam Low Pressure Gas JSC
Cty thiet web
Petrovietnam Exploration Production Corporation
 
 
thiet ke web thiet ke web hcm thiet ke web vung tau thiet ke web gia vang hoa dat hoa dat son nuoc son nuoc noi that binh sua tre em san xuat moc khoa may ao thun