Tìm kiếm:
 
 
Tin nóng
Getraco tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thương mại Tổng hợp tỉnh BR-VT

Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Tổng hợp tỉnh BR-VT

Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thương mại Tổng hợp tỉnh BR-VT
 
Hỗ trợ trực tuyến
Thông tin cần biết
Thời tiết
Giá vàng
Tỷ giá ngoại tệ
Chứng khoán
Hình ảnh hoạt động
0043
0042
0041
0040
0039
0038
0037
0036
0034
0035
hinh 8
hinh 9
hinh 10
hinh 7
hinh 6
hinh 5
hinh 4
hinh 3
hinh 2
hinh
013
012
Thống kê truy cập
Visitor: 918.071
Online: 7
 
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Mời Quý cổ đông xem tài liệu ĐHCĐ năm 2021 bằng cách bấm vào các file đính kèm:


1.  Quyết định triệu tập ĐHCĐ năm 2021

2.  Thư mời họp ĐHCĐ năm 2021; Phiếu đăng ký tham dự đại hội; Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ năm 2021

3.  Quy chế làm việc của ĐHCĐ năm 2021

4.  Chương trình ĐHCĐ năm 2021

5.  Báo cáo công tác quản lý của HĐQT năm 2020, kế hoạch năm 2021

6.  Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020, kế hoạch năm 2021.

7. Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán

8.  Tờ trình phân bổ lợi nhuận năm 2020Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán năm 2021.

9.   Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ của BKS năm 2020, kế hoạch năm 2021.

10.   Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch năm 2021

11.   Danh sách Cổ đông

12.  Giấy ủy quyền tham dự ĐHCĐ năm 2021

13.   Tờ trình ban hành Điều lệ công ty và Quy chế HĐQT

14.  Điều lệ công ty (dự thảo); Quy chế của HĐQT (dự thảo)

15.  Tờ trình ban hành Quy chế Ban kiểm soát

           16.  Quy chế của Ban kiểm soát (dự thảo).

 
VIDEO CLIP
Thành tích
Giấy chứng nhận
Giải thưởng Thi đua
Tập thể Xuất sắc 2006
Doanh nghiệp trẻ 2009
Giải thưởng Ngọn Hải đăng 2009
Bằng khen BCH Đảng bộ
Ngọn hải đăng 2007
Cúp Doanh nhân tâm tài
Giải thưởng hội nhập & phát triển
Ngọn hải đăng 2009
Đối tác
Vietsovpetro
Seadrill
Vietinbank
PTSC
Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn
Oil & Gas Production Enterprise
Jet Drill
Petro Vietnam Low Pressure Gas JSC
Cty thiet web
Petrovietnam Exploration Production Corporation
 
 
thiet ke web thiet ke web hcm thiet ke web vung tau thiet ke web gia vang hoa dat hoa dat son nuoc son nuoc noi that binh sua tre em san xuat moc khoa may ao thun